اخبار,اخبار امروز,اخبار جدید

برای توجیه حصر، علی(ع) را حصر نکنید

 

در سال‌های اخیر و پس از وقایع تأسّف بار سال 88، یک طرف ماجرا همواره کوشیده است تا با تحریف تاریخ و سوء استفاده از ناآگاهی و کم اطّلاعیِ طرفداران خویش و عامّه‌ی مردم از منابع تاریخی، اعمال خود را منطبق با سیره‌ی امیرالمؤمنین(ع) جلوه دهد که از دیدگاه نگارنده، چنین خیانتی به مراتب بزرگ‌تر و زشت‌تر از همه‌ی آن اتّهاماتی است که دو طرف درگیر در وقایع 88 به یکدیگر نسبت داده‌اند.

شیعیان در تاریخ به حکومت علی (ع) افتخار می‌کرده‌اند و امروز جریانی در این کشور، می‌کوشد تا حکومت علی (ع) را با تحریف تاریخ، حکومتی مستبد و ناقض حقوق بشر و سرکوب کننده‌ی مخالفان غیر مسلّح ترسیم کند. این همان خیانتی است که بزرگ‌تر از آن یافت می‌نشود!

آنچه موجب شد تا نگارنده قلم به دست بگیرد و برای نخستین بار در سال‌های اخیر، احساس تکلیف کند تا به دفاع از اسلام و تشیّع و عدالت علی(ع) به صحنه بیاید، مطلبی بود که اخیراً یکی از مورّخان معاصر، جناب دکتر محمّدحسین رجبی دوانی، در پاسخ به نامه و اظهارات فاضل اندیشمند، جناب دکتر علی مطهّری، منتشر کرده است. خلاصه‌ی ماجرا این است که جناب مطهّری، حصر مخالفان سیاسی و غیر مسلّح را بر خلاف اصول اسلامی و سیره‌ی علی(ع) دانسته‌اند و جناب دوانی فرموده‌اند که علی(ع) امّ‌المؤمنین عایشه را پس از جنگ جمل در مدینه محصور کردند و به زنانی که مأمور همراهیِ ایشان تا مدینه بودند، دستور دادند تا پایان حکومتشان، عایشه را در حصر نگاه دارند تا اقدامی علیه حکومت نکند و عایشه نیز به خاطر محصور بودن، نتوانست تا پایان حکومت علی(ع) اقدامی علیه ایشان صورت دهد!

جناب دوانی در مصاحبه ی با سایت مشرق، چنین گفته اند:
«امیرالمومنین (ع) بعد از جنگ جمل دستور داد، فراری‌ها را تعقیب نکنید، زخمی‌ها را نکشید و کاری به آنها نداشته باشید، خود عایشه که از رئوس این جریان بود را با احترام، در حصر قرار داد که عایشه دیگر حق نداشته باشد به فتنه انگیزی‌های خود ادامه دهد.


حضرت 40 خانم اهل بصره را دستور داد که لباس مردانه بپوشند و صورت‌های خود را بپوشانند و او را از بصره به مدینه ببرند و حق ندارند از آن شهر بیرون بیاید و همانجا باید بمانند تا آخر خلافت امیرالمومنین (ع) ما دیگر تحرکی از عایشه برضد امیرالمومنین (ع) نمی‌بینیم.
در حقیقت امیرالمومنین (ع) او را در یک حصری قرار داد و از مجازات خود صرف‌نظر کرد. نه اینکه حق او مجازات نیست. داریم که وقتی امیرالمومنین (ع) او را سرزنش کرد که این چه فتنه‌ای بود؟ خلاف دستور پیغمبر بیرون آمدی و این وضع را پیش آوردی، تقاضای عفو کرد و امیرالمومنین (ع) هم به حرمت جایگاه همسری پیغمبر (ص) و هم اینکه  مصالح حکومت اینگونه ایجاب می‌کرد، او را مجازات نکرد و با احترام به مدینه برگرداند.»

این‌جانب کاری به سایر فرازهای پاسخ جناب دوانی در مصاحبه ی یادشده ندارم، هرچند متأسّفانه آن‌ها نیز آکنده از تحریف‌های تاریخیِ ناجوان‌مردانه هستند؛ شگفتیِ بنده از قسمتی است که ایشان صریحاً به امام علی(ع) نسبت می‌دهند که «به آن زنان دستور داد که از مدینه باز نگردند و تا پایان حکومت، عایشه را در خانه‌اش محصور بدارند!» و اینکه «عایشه چون محصور بود، دیگر اقدامی علیه حکومت علی(ع) نکرد!».

نگارنده معتقد است که این مطالب، صحّت ندارد و هیچ سند تاریخی، آن‌ها را تأیید نمی‌کند. آنچه اسناد تاریخی در مورد بازگرداندن عایشه به مدینه و پشیمانیِ وی از جنگ با علی(ع) و آزادیِ او در ملاقات با دیگران و پیگیریِ رخدادهای سیاسی از اشخاص مطّلع نوشته‌اند، به شرح ذیل است:

الاخبار الطّوال : علی(ع) به محمّد بن ابی‌بکر فرمود: «با خواهرت حرکت کن تا او را به مدینه برسانی. سپس به سرعت، در کوفه به من بپیوند»... پس او عایشه را حرکت داد و وارد مدینه ساخت. (دانشنامه‌ی امیرالمؤمنین(ع)، 5/286)

الجمل، الإمامة والسّیاسة، مروج الذّهب، تاریخ الطّبری: چون امیر مؤمنان تصمیم حرکت به سوی کوفه گرفت، عایشه را روانه ساخت و دستور داد به سوی مدینه کوچ کند. وی برای حرکت، مهیّا شد. سپس چهل زن را دستار و کلاه پوشانید و شمشیر در اختیارشان نهاد و به آنان فرمان داد از عایشه محافظت کنند و او را از راست و چپ و پشت سر، در میان گیرند. عایشه در طول راه می‌گفت: بارخدایا! با علی بن ابی‌طالب، چنان کن که با من رفتار کرد؛ مردان را به همراهم فرستاد و حرمت پیامبر خدا را نگه نداشت. وقتی زنان، همراه با عایشه به مدینه رسیدند، دستارها و شمشیرها را برداشتند و با وی وارد مدینه شدند. چون عایشه آنان را دید، از دشنام‌گویی و نکوهش امیر مؤمنان، پشیمان شد و گفت: خداوند به پسر ابی‌طالب، پاداش نیکو دهد؛ چرا که حرمت پیامبر خدا را درباره‌ی من پاس داشت. (همان، 5/287)

الکامل فی التّاریخ: عایشه پس از جنگ جمل می‌گفت: به خدا سوگند، دوست داشتم بیست سال پیش از این روز، مُرده بودم. (همان، 5/287)
نهایة الأرب: چهره‌های سرشناس نزد عایشه آمدند. یکی از آن‌ها قعقاع بن عمرو بود که نزد او آمد و سلام کرد. عایشه گفت: به خدا سوگند، دوست داشتم که بیست سال پیش از این مُرده بودم. (همان، 5/288)

المستدرک علی الصّحیحین: عایشه می‌گفت: دوست داشتم در سوگ ده فرزند مانند حارث بن هشام می‌نشستم و به همراه پسر زبیر، این راه را نمی‌پیمودم. (همان، 5/288)

الطّبقات الکبری: عمارة بن عمیر می‌گوید: کسی برایم روایت کرد که شنیده بود وقتی عایشه آیه‌ی «و قرن فی بیوتکن» را تلاوت می‌کرد، چندان می‌گریست که روسری‌اش خیس می‌شد. (همان، 5/ 288)

المناقب: ابوعتیق می‌گوید: عایشه گفت: هر زمان پسر عمر از اینجا گذر کرد، او را به من نشان دهید. وقتی گذر کرد، به عایشه گفته شد: این، فرزند عمر است. عایشه گفت: ای ابوعبدالرّحمان! چه چیزی جلوی تو را گرفت که مرا از رفتن به جنگ علی باز داری؟ ابوعبدالرّحمان گفت: دیدم مردی بر فکر و کار تو مسلّط شده است که یقین داشتم با او مخالفت نمی‌کنی (مقصودش عبدالله بن زبیر بود). عایشه گفت: بدان که اگر تو مرا باز می‌داشتی، دست به شورش نمی‌زدم. (همان، 5/ 289)

السّنّه – به نقل از ابوسعید رقاشی - : نزد عایشه رفتم؛ او گفت: ابوالحسن را چه می‌شود که یاران قرآن‌خوان خویش (خوارج) را می‌کشد؟ گفتم: ای امّ المؤمنین! ما در میان کشتگان، ذو ثُدیّه را یافتیم. عایشه آهی از نهاد برکشید (یا نفسی از سر ناراحتی کشید) و گفت: «آن که گواهی را بپوشاند، همراه کسی است که گواهی نادرست دهد. پس من کتمان نمی‌کنم و می‌گویم: از پیامبر خدا(ص) شنیدم که فرمود: «این گروه را بهترینِ امّتم می‌کشد». (همان، 6/ 348)

شرح نهج‌البلاغه – به نقل از مسروق - : آن‌گاه که عایشه شنید علی(ع) ذو ثدیّه را کشته، به مسروق گفت: خداوند عمرو بن عاص را بکشد! او به من نوشت که ذوثدیّه را در اسکندریّه کشته است. هلا که او نمی‌تواند مرا از آنچه در دل دارم، باز دارد تا بگویم که از پیامبر خدا شنیدم که فرمود: «ذو ثدیّه را بهترینِ امّتم پس از من، می‌کشد.» (همان، 6/ 348)

تاریخ الطّبری: وقتی خبر شهادت محمّد بن ابی‌بکر به خواهرش عایشه رسید، بسیار ناراحت شد و در پی نمازش معاویه و عمرو عاص را نفرین کرد. سپس خانواده‌ی محمّد را نزد خودش برد. (همان، 7/104)


تاریخ بغداد – به نقل از نبیط بن شریط اشجعی - : هنگامی که علی بن ابی‌طالب(ع) از جنگ با نهروانیان فارغ شد، ابوقتاده انصاری با شصت یا هفتاد نفر از انصار برگشتند. نخست به دیدار عایشه رفت. ابوقتاده می‌گوید: وارد خانه‌ی عایشه شدم. پرسید: چه خبر؟ به وی گفتم: هنگامی که حکمیّت‌خواهان از لشکر امیر مؤمنان جدا شدند، با آنان روبه‌رو شدیم و آنان را کشتیم... (همان، 8/ 296)

نقش عایشه در تاریخ اسلام: عائشه بعد از فتنة جمل به سختی پشیمان شد و می‌گفت که: ان یوم الجمل معترض فی حلقی... آه! جنگ جمل مانند استخوانی در گلویم مانده است. ای کاش قبل از آن روز مرده بودم یا در شمار فراموش شدگان قرار داشتم. و جای دیگر گفته بود: بخدای سوگند دوست داشتم که درختی بودم، بخدای سوگند دوست داشتم که پاره سنگی بودم و دوست داشتم که خداوند مرا اصلاً خلق نکرده بود!! و درهنگام مرگ با تحسر و تأسف چنین گفت: من پس از رسول خدا حوادثی بوجود آورده‌ام اینک که از جهان رفتم مرا با سایر زنان پیامبر دفن کنید (نه پیش پیامبر).
ذهبی از دانشمندان بزرگ اهل سنت می‌نویسد: مقصود عائشه از این اظهارات، همان جنگ جمل و نقش او در آن است. (نقش عایشه در تاریخ اسلام، علّامه سیّد مرتضی عسگری، 3/210)

چنانکه دیدیم، علی(ع) با نهایت احترام دستور داد تا محمّد بن ابی‌بکر با همراهیِ چهل زن، امّ‌المؤمنین عایشه را به خانه‌اش در مدینه بازگردانند و وی از جنگ با علی(ع) پشیمان شد و هیچ ممانعتی از دیدار او با اشخاص مختلف و اظهار نظرهای سیاسی‌ صورت نمی‌گرفت. به راستی جناب دوانی چگونه و چرا به خود اجازه داده است که عملی غیر قابل دفاع همچون محصور داشتن مخالفان سیاسی را به امیر مؤمنان(ع) نسبت دهد و چه چیز او را وا داشته که ادّعا کند علی(ع) سال‌ها همسر پیامبر را به جرم فتنه‌انگیزی در حصر نگاه داشته است؟ گمان می‌کنم ریشه‌ی اشتباه ایشان در یک مسئله است و آن مسئله، این که گاه اتّکای صرف به محفوظات و مطالعات قبلی و مراجعه نکردن به منابع و مآخذ، اشتباهات بزرگی را موجب می‌شود.

چنین می‌پندارم که ایشان در مطالعات گذشته‌شان، کتابی را خوانده‌اند با عنوان «عایشه پس از پیامبر» تألیف کورت فریشلر – مستشرق معروف – با ترجمه‌ی جناب ذبیح‌الله منصوری. در آن کتاب، چنین آمده است:
«معاویه به عامل خود در مدینه دستور داد تا عایشه را به صورتی مخفی دستگیر کند و تحت الحفظ به شام بفرستد. عایشه را در شام و در دادگاهی پشت درهای بسته و با حضور سه تن از جمله معاویه محاکمه کردند. معاویه از عایشه خواست که در مورد اقداماتش علیه وی توضیح دهد. عایشه در اعترافات خود گفت: روزی سه تن از خوارج نزد من آمدند و از من خواستند تا در قتل علی و معاویه و عمروعاص با ایشان همکاری کنم تا مشکلات مسلمانان حل شود. من با ایشان مخالفت کردم. تو را نیز خلیفه نمی‌دانم و اعتراف می‌کنم که با بسیاری از سران عرب علیه تو همکاری کرده‌ام. معاویه پس از شنیدن اعترافات عایشه، دستور داد تا او را به مدینه ببرند و در خانه‌اش محبوس کنند و پیوسته سربازان معاویه، وی را زیر نظر داشته باشند و تنها روزی یک بار به او اجازه دهند که در مسجد و نزد قبر رسول خدا(ص) حاضر شود و از روح پیامبر(ص) بخواهد تا او را شفاعت کند به امید آنکه خداوند توبه‌اش را بپذیرد.» (عایشه پس از پیامبر، کورت فریشلر، ترجمه‌ی ذبیح‌الله منصوری، صص 460 و 461)

امیدوارم که در ذهن جناب دکتر رجبی دوانی عزیز، دستور معاویة بن ابی‌سفیان که صراحتاً به حصر عایشه فرمان داد، با فرمان امیر مؤمنان (ع) که تنها به حکم قرآن عمل کرد و عایشه را با احترام به خانه‌ای بازگرداند که خداوند، وی را امر به اقامت در آن کرده بود، خلط نشده باشد!

نوشته ام را با عباراتی از ابن ابی الحدید معتزلی – شارح نهج البلاغه – در مورد سیره ی امیر مؤمنان به پایان می رسانم تا خوانندگان عزیز انصاف دهند و داوری کنند که در طول تاریخ، دانشمندان و مورّخان بزرگ سنّی و شیعه از حکومت علی (ع) چه تصویری داشته و ترسیم کرده اند و امروز برخی آقایان به نام مورّخ و کارشناس تاریخ، چه تصویری از علی(ع) و حکومتش ارائه می دهند:

«علی(ع) بردبارترین مردم در مقابل خطا، و پر گذشت ترین آنان در مقابل بدکرداری ها بود و درستیِ گفتار ما در جریان جنگ جمل، روشن شد. بر مروان بن حکم – که دشمن ترینِ مردم و کینه توزترینِ آنان با او بود -، دست یافت و از او درگذشت. عبدالله بن زبیر، در بین مردم، آشکارا او را بد می گفت و در جنگ بصره، سخنرانی کرد و گفت: علی بن ابی طالب، آن شخص رذل و ÷ست، به سویتان می آید؛ و علی(ع) فرمود: «زبیر همواره یکی از ما اهل بیت بود تا آن که عبدالله، بزرگ شد». علی(ع) در جنگ جمل بر او دست یافت و او را اسیر کرد؛ امّا از وی درگذشت و فرمود: «برو، دیگر تو را نبینم!» و جز این، چیزی نگفت. و پس از جنگ جمل، در مکّه به سعید بن عاص – که دشمن او بود – دست یافت. از او روی برگرداند و چیزی به او نگفت. و شما می دانید که عایشه در کار او چه کرد، امّا وقتی بر عایشه پیروز شد، او را بزرگ داشت و او را به همراه بیست زن از زنان طایفه ی عبدالقیس – در حالی که همچون مردان عمامه بر سرشان نهاده بود و شمشیر بر گردنشان حمایل کرده بود – به مدینه گسیل داشت. عایشه در بین راه، از علی(ع) به گونه ای که شایسته نبود، یاد کرد و اظهار انزجار کرد و گفت: با مردان و سربازانش که بر من گماشت، حرمت مرا از بین برد. هنگامی که به مدینه رسیدند، زنان، عمامه های خود را افکندند و به وی گفتند: ما همه زن هستیم. بصرهیان با او جنگیدند و به روی او و فرزندانش شمشیر کشیدند، و به او ناسزا گفتند و او را لعن کردند؛ امّا هنگامی که بر آنان پیروز شد، شمشیر از آنان برگرفت و جارچی اش در بین سپاه، فرباد برآورد که: «آگاه باشید! هیچ فراری را تعقیب نکنید، بر زخم خورده شمشیر نکشید، اسیر را نکشید و هر کس شمشیرش را بر زمین نهد، در امان است و هر کس به سپاه امام پناه آورد، در امان است»؛ و دارایی شان را نگرفت، زن و فرزندانشان را اسیر نکرد و از اموالشان چیزی به غنیمت برنداشت و اگر می خواست همه ی این کارها را انجام دهد، انجام می داد؛ ولی جز گذشت و بخشش، انجام نداد و از سنّت پیامبر خدا در روز فتح مکّه، پیروی کرد؛ چون پیامبر(ص) هم در حالی که کینه ها سرد نشده و بدی ها فراموش نشده بود، گذشت کرد». (شرح نهج البلاغه، 1/22 به نقل از دانشنامه ی امیرالمؤمنین، 9/200).

با همه ی آنچه گفته شد، منتظر خواهیم ماند تا جناب دکتر رجبی دوانی، مستندات خود را برای ادّعاهای زیر، ارئه فرمایند:

- دستور امام علی(ع) به ممانعت از خروج عایشه از مدینه
- اقدام نکردن عایشه علیه علی(ع) تنها به علّت محصور بودن
- دستور امام علی(ع) مبنی بر زیر نظر داشتن عایشه تا پایان حکومتشان و به تعبیر ایشان، «حصر عایشه».

در غیر این صورت، لازم است که ایشان از ساحت امیرمؤمنان علی(ع) عذرخواهی کند و از اینکه حکومت نورانی و مملو از عدالتِ آن حضرت(ع) را ملکوک کرده است، به درگاه خدا توبه کند.

اخبار سیاسی - ی. منصور، انصاف نیوزادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : lpedia |

اخبار,اخبار ورزشی ,علی دایی

 

اخبار ورزشی - در روزهای جدایی از فوتبال؛
برج سازی علی دایی در گران ترین نقطه تهران

سرمربی سابق تیم فوتبال پرسپولیس در روزهای فراغتش از مستطیل سبز به كارهای اقتصادی مشغول است.

به گزارش جام نیوز، علی دایی این روزها مشغول برج سازی است. او به کمک شرکای اقتصادی‌اش در یکی از گران‌ترین و شمالی‌ترین نقاط تهران برج می‌سازد. جایی خوش آب و هوا که آپارتمان متری 12 تا 18 میلیون تومان ناقابل قیمت دارد.

علی دایی روزی 2 نوبت، یک بار صبح و یک بار عصر، به برج در حال ساخت خود سر می‌زند و در واقع روی کار کارگران ساختمانی‌اش نظارت دارد.

البته او تنها چهره فوتبالی نیست که برج‌سازی می‌کند و بسیاری از فوتبالیست‌ها که مشغول بازی در لیگ هستند هم کار برج‌سازی را انجام می‌دهند.
اخبار ورزشی - جام نیوز

 ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : lpedia |

اخبار,اخبار ورزشی ,باشگاه استقلال

 

اخبار ورزشی - مشکل آندوهم مالی است،هم دلخوری

شرکت نکردن تیموریان در تمرین روز دوشنبه استقلال هم به این شایعات دامن زد تا خیلی ها جدایی او از جمع آبی پوشان را قطعی بدانند. اما واقعیت چیست؟آندرانیک به چه دلیلی می خواهد از استقلال جدا شود؟حتی اگر خودش هم بگوید:«مشکل من با استقلال به خاطر پول نیست.»اما باید سرنخ اختلاف را در همین مشکلات مالی جستجو کرد

تیموریان احتمالا یکی از بازیکنان جدا شده استقلال در نیم فصل لیگ برتر چهاردهم لقب خواهد گرفت.


آریا صالحی:پس از شکست استقلال در دربی پایتخت خبرهای مختلفی درباره جدایی آندو از این تیم به گوش رسید.خیلی ها این ماجرا را با عنوان پس لرزه های شکست در دربی تیتر کردند و نوشتند:«آندو از استقلال جدا شد.»شرکت نکردن تیموریان در تمرین روز دوشنبه استقلال هم به این شایعات دامن زد تا خیلی ها جدایی او از جمع آبی پوشان را قطعی بدانند. اما واقعیت چیست؟آندرانیک به چه دلیلی می خواهد از استقلال جدا شود؟حتی اگر خودش هم بگوید:«مشکل من با استقلال به خاطر پول نیست.»اما باید سرنخ اختلاف را در همین مشکلات مالی جستجو کرد.

آندو از قرارداد سال قبلش 600 میلیون تومان طلب کار بود که در ابتدای فصل موفق شد 500 میلیون تومان آن را از استقلالی ها بگیرد.این اتفاق در حالی افتاده است که هنوز قرارداد فصل قبل او تسویه نشده است و از رقم یک میلیارد و هشتصد میلیون تومانی فصل جدید هم هنوز هیچ دریافتی نداشته است.طبق قانون(در قراردادهای لیگ برتر اگر سه ماه دستمزد بازیکنی چردخت نشود او می تواند برای دریافت حق و حقوقش از باشگاه شکایت کند.) چون رقم دریافتی او در فصل جاری صفر بوده است و استقلالی ها نتوانسته اند به تعهدات خودشان عمل کنند آندرانیک می تواند به صورت یک طرفه قرارداد را فسخ و در پنجره باز نقل و انتقالات به تیم دیگری بپیوندد.

تیموریان البته یک دلخوری دیگر هم از استقلالی ها دارد.او که تا این لحظه پولی ازرقم جدید قراردادش را نگرفته می گوید:«پول بازیکن را که نمی دهند،حمایت هم که نمی کنند،تازه در تیم ملی علیه من حرف هم می زنند.»اشاره تیموریان به حرف های مسعود معینی عضو هیات مدیره استقلال است که چند روز پیش درمصاحبه ای گفته بود که چرا کارلوس کروش آندرانیک تیموریان را در تیم ملی بازی می دهد؟!

ساز جدایی برای تیموریان کوک شده و او احتمالا نخستین بازیکن جداشده آبی ها در نیم فصل لقب خواهد گرفت.به قول برادرش سرژیک:«آندو از 14 تیم لیگ برتری پیشنهاد دارد و ما منتظر هستیم تا ببینیم شرایط چطور پیش می رود.اما او هنوز با هیچ تیمی مذاکره نکرده و قرارداد داخلی نبسته است.»
اخبار ورزشی - خبر آنلاین

 ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : lpedia |

اخبار,اخبار سیاسی ,وزیر پیشنهادی علوم

 

اخبار سیاسی - مجلس به «فرهادی» اعتماد خواهد کرد

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی گفت: وزیر پیشنهادی علوم با برخورداری از توان مدیریتی و سوابق کاری متعدد، موفق به کسب رای اعتماد از مجلس خواهد شد.

محمدرضا پورابراهیمی در گفت و گو با ایسنا منطقه کویر، در خصوص احتمال رای آوردن وزیر پیشنهادی علوم در مجلس، اظهار کرد: خوشبختانه فرهادی از توان مدیریتی و کارنامه درخشانی برخوردار است و تصور می‌شود که بتواند اعتماد نمایندگان مجلس را به دست آورد.

وی با بیان اینکه باید برنامه‌های وزیر پیشنهادی علوم در کمیسیون مربوطه بررسی شود، افزود: بدون شک فرهادی برنامه‌های مدون و متعددی برای وزارتخانه علوم و تحقیقات دارد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه فرهادی در دولت های گذشته هدایت وزارتخانه های بهداشت و درمان و علوم و تحقیقات را نیز برعهده داشته است، گفت: این سوابق می تواند در کسب رای اعتماد برای وزیر پیشنهادی علوم موثر باشد.

پورابراهیمی با اشاره به اینکه رشته تخصصی فرهادی پزشکی است، بیان کرد: البته مجلس انتظار داشت فردی دارای تخصص غیرپزشکی برای وزارت علوم و تحقیقات از سوی دولت پیشنهاد شود.

وی با تاکید بر اینکه وزیر پیشنهادی علوم مورد تایید بسیاری از نیروهای انقلابی است، خاطرنشان کرد: امیدواریم فرهادی بتواند با رای حداکثری و قاطع نمایندگان، سکان هدایت وزارت علوم را بر عهده گیرد. 

اخبار سیاسی - ایسنا

 ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : lpedia |

اخبار,اخبار دانشگاه,توکلی

اخبار دانشگاه - بیش از ۸۰۰ هزار نفر در آزمون کارشناسی ارشد 94 ثبت‌نام کردند

مشاور عالی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت: ۸۱۰ هزار و ۷۹۰ داوطلب برای ثبت‌نام در دوره‌های ورودی کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۹۴ ثبت‌نام کردند.

حسین توکلی مشاور عالی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در گفت‌وگو با خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری فارس، گفت: ثبت‌نام برای شرکت در آزمون ورودی کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 94 منحصرا از طریق شبکه اینترنتی سازمان سنجش از روز شنبه 17 آبان آغاز شد و با مهلت تمدید شده در روز چهارشنبه 28 آبان پایان پذیرفت.

وی افزود: بر اساس آمار اولیه تعداد 810 هزار و 790 داوطلب برای ثبت‌نام در دوره‌های ورودی کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 94 ثبت‌نام کردند.

توکلی اظهار داشت: بر اساس برنامه زمانی پیش بینی شده این آزمون صبح و بعدازظهر چهارشنبه، پنج‌شنبه و جمعه پانزدهم، شانزدهم و هفدهم بهمن‌ماه برگزار می‌شود.

 

اخبار دانشگاه - فارسادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : lpedia |


قاتل مزاحم تلفنی به زودی اعدام می شود/ قاتل: مزاحم می‌گفت شوهر خواهرم است

حکم اعدام مردی که مزاحم تلفنی خود را به قتل رسانده بود، از سوی قضات دیوان عالی کشور تایید شد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، اوایل سال 90 ماموران پلیس ورامین در جریان وقوع یک درگیری خونین در یکی از خیابان های ورامین قرار گرفتند که بلافاصله موضوع را در دستور کار خود قرار داده و با حضور در صحنه به تحقیق در این رابطه پرداختند.

ماموران در تجسس های خود دریافتند که دو جوان بر سر موضوعی با هم درگیر شدند و یکی از آنها با ضربه چاقو به قتل رسیده است، بنابراین خیلی زود قاتل دستگیر شد و تحت بازجویی های قضایی و پلیسی قرار گرفت.

این پسر در جریان تحقیقات با اعتراف به قتل به ماموران گفت: مقتول را اصلا نمی شناختم. او مزاحم تلفنی بود و به من زنگ می زد و می گفت که من شوهر خواهر تو هستم. من هم خیلی عصبی شدم و با او قرار گذاشتم. وقتی به سر قرار رفتم با هم درگیر شدیم و در نهایت یک ضربه چاقو به او زدم که باعث مرگش شد.

با اعتراف متهم پرونده وی پس از صدور کیفرخواست برای رسیدگی به شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران ارجاع شد. هیات قضایی این شعبه پس از برگزاری جلسه متهم را به اعدام محکوم کردند.

این حکم در نهایت به تایید قضات دیوان عالی کشور رسید و قرار است به زودی به مرحله اجرا در بیاید.


  اخبار حوادث  - باشگاه خبر نگارانادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : lpedia |

اخبار,اخباراجتماعی,تحقیق و تفحص از اپراتورهای موبایل


اخباراجتماعی - تحقیق و تفحص از اپراتورهای موبایل کلید خورد

رئیس کمیته مخابرات و فناوری اطلاعات مجلس گفت: طرح تحقیق و تفحص از اپراتورهای موبایل با تقدیم به هیأت رئیسه مجلس کلید خورد.

رمضان‌علی سبحانی‌فر در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: طرح تحقیق و تفحص از اپراتورهای تلفن همراه در هیئت رئیسه مجلس وصول شد.

رئیس کمیته ICT مجلس افزود: در این طرح، موضوعاتی از جمله میزان عمل به تعهدات پروانه، استفاده از تجهیزات و توان تولید داخل، کیفیت خدمات، نحوه پرداخت سهم و درآمد و توسعه خدمات در مناطق محروم مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

نماینده سبزوار در مجلس یادآور شد: این طرح به تازگی مطرح و در هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی وصول شده است.


  اخبار اجتماعی  - فارسادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : lpedia |

اخبار,اخبارسیاست خارجی,مذاکرات  ایران و 1+5


 اخبار سیاست خارجی  - آخرین دور مذاکرات هسته‌ای امروز آغاز می‌شود
ظریف در رأس هیأت مذاکره‌کننده راهی وین شد

هیأت مذاکره کننده هسته‌ای ایران برای شرکت در آخرین دور مذاکرات با 1+5 در چارچوب مذاکرات جامع بامداد روز سه‌شنبه راهی وین شد.

به گزارش ایسنا ، آخرین دور مذاکرات جامع در هوای سرد و بارانی وین روز سه‌شنبه با ناهار کاری ظریف و اشتون در دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در وین آغاز و براساس اعلام برخی منابع این گفت‌وگوها به طور رسمی عصر سه‌شنبه با نشست عمومی ایران و 1+5 به سرپرستی وزیر خارجه کشورمان و نماینده 1+5 در مذاکرات با ایران در سطح معاونان وزیران خارجه آغاز می‌شود.

علاوه بر مقر سازمان ملل در وین، هتل کوبورگ از هتل های تاریخی این شهر در 10 ماه گذشته محل مذاکرات ایران و 1+5 بوده است.

به نظر می آید مسوولان وزارت خارجه اتریش با توجه به این که این هتل بیش از مقر سازمان ملل محل رفت و آمد هیات‌های مذاکره‌کننده و مورد توجه رسانه‌های مختلف است تمهیدات جدیدی را در نظر گرفته‌اند.

ایران و 1+5 از بهمن ماه 1392 مذاکرات برای رسیدن به توافق جامع را آغاز کردند. این مذاکرات برای 6 ماه در وین انجام شد، اما دوطرف نتوانستند تا مهلت تعیین شده اولیه به نتیجه برسند از این‌رو با توافق دو طرف مذاکرات برای 4 ماه دیگر تا سوم آذر سال جاری تمدید شد. پس از مذاکرات وین 6 ،‌ سه دور مذاکره در نیویورک، وین و مسقط انجام شده است.

آخرین مذاکرات هسته‌ای هفته گذشته در مسقط پایتخت عمان برگزار شد.

این برای اولین بار بود که مذاکرات هسته‌ای در پایتخت یکی از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس برگزار می‌شد.

عمان در سال‌های پس از انقلاب و با توجه به تیرگی روابط سیاسی میان ایران و آمریکا در موضوعات مربوط به این دو کشور نقش میانجی را ایفا کرده به شکلی که مقامات ایران و آمریکا همواره از نقش مثبت و سازنده عمان استقبال کرده‌اند.

همچنین وزیر خارجه عمان روز یکشنبه هفته جاری در سفری غیرمنتظره و کوتاه به ایران آمد و با حسن روحانی، رییس جمهور و محمدجواد ظریف وزیر خارجه کشورمان دیدار کرد.

از محتوای ملاقات های صورت گرفته میان وزیر خارجه عمان و مقامات عالی کشور خبری منتشر نشده است.

گفتنی است پس از پایان مذاکرات هسته‌ای در مسقط، جان کری وزیر خارجه آمریکا که به پکن رفته بود تا به رییس‌جمهور کشورش بپیوندد، درباره موضوع هسته ای ایران نیز با اوباما گفت‌وگو کرد.وزیر خارجه آمریکا در بازگشت از چین توقف کوتاهی در مسقط داشت و با یوسف بن علوی همتای عمانی‌اش در فرودگاه این کشور دیدار کرد.

به گزارش ایسنا، مذاکرات هسته‌ای ایران و 1+5 در دولت یازدهم در حالی به راند آخر نزدیک می شود که در دو سوی میدان زمزمه هایی درباره تمدید مذاکرات شنیده می شود.

در این میان طرف‌های اروپایی عضو گروه 1+5 بیش از آن که بر رسیدن به توافق تا سوم آذر تاکید داشته باشند بر دست یافتن به یک توافق کامل به شکلی که اهداف از پیش تعیین شده این توافق را تامین کند، تاکید دارند اما آمریکا بیش از کشورهای اروپایی بر رسیدن به توافق تا سوم آذر تاکید دارد و زمان برایش از اهمیت بالایی برخوردار است.

ایران نیز تلاش دارد تا در زمان باقی مانده تا سوم آذر تمام تلاش خود را برای رسیدن به توافق صورت دهد.

مذاکرات هسته‌ای در چند دور اخیر به بررسی دو اختلاف عمده میزان غنی‌سازی و چگونگی لغو تحریم‌ها پرداخته است. به نظر می‌آید مهم‌ترین اختلاف باقی مانده که مانع توافق و اتمام مذاکرات تاکنون شده است، بحث بر سر چگونگی لغو تحریم‌های یک جانبه و همه جانبه علیه ایران از سوی آمریکا است.

آمریکا حاضر نیست گام‌های متوازن با اقدامات هسته‌ای ایران در چارچوب توافق احتمالی جامع بردارد و سعی دارد به هر نحو شده موضوع "لغو" تحریم ها را به "افزایش نیافتن" یا "تعلیق" تحریم ها کاهش دهد. اما ایران اعلام کرده است که چنانچه مساله لغو کامل تحریم ها در چهار مسیر تحریم های شورای امنیت، اتحادیه اروپا، کنگره و دستورات رییس جمهور آمریکا در توافق نیاید هیچ توافقی صورت نخواهد گرفت.


 اخبار سیاست خارجی - ایسنا
 ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : lpedia |

کمردرد,پیشگیری از کمردرد,جلوگیری از کمردرد

قانون های ساده برای پشت میزنشین ها
از یک درد ساده و گهگاه در کمر شروع می‌شود و مدتی بعد، راه رفتن را هم سخت می‌کند. برای شمایی که از سر عادت یا به اجبار کارتان، هر روز نزدیک به 10 ساعت را نشسته می‌گذرانید، کمردرد احتمالا واژه آشنایی است؛ دردی که اغلب سرجایش نمی‌آید و خیلی زود گردن، شانه و پای‌تان را هم درگیر می‌کند. اگر کارمندی پشت میزنشین هستید، خواندن این صفحه را ادامه دهید.

 

نمی‌خواهیم پای توصیه‌های کلیشه‌ای را به میان بیاوریم و بگوییم «زیاد ننشینید! هر چند دقیقه یک‌بار قدم بزنید و ...» در این مطلب می‌خواهیم راه‌هایی را به شما آموزش دهیم که می‌تواند سلامت شمایی که مجبور به زیاد نشستن هستید را هم نجات دهد. این راه‌ها را بخوانید و هر روز چند مورد از آنها را به زندگی‌تان وارد کنید تا در دنیای کارمندی و زمانی که کار سنگین اداره‌تان را به خانه می‌برید، پشت میزنشینی کمترین آسیب را به شما برساند.


قانون‌های ضد کمردرد
هنگام نشستن روی صندلی، خطی عمودی از سر به باسن، باسن به زانو همچنین زانو به کف پا به صورت فرضی تصور کنید. ران‌ها باید با زمین موازی باشند و اگر زاویه کف پا(مچ پا با زانو) 25 تا 30 درجه باشد هم خوب است یعنی می‌توانید از یك زیرپایی استفاده كنید تا پاها به جای عمود بودن، این زاویه را داشته باشند.


به خودتان استراحت دهید
اگر گاهی حتی تا 18 ساعت پشت کامپیوتر به تایپ، جست‌وجو در اینترنت و... می‌گذرانید باید هر نیم ساعت یک‌بار بلند شوید، قدم بزنید، خودتان را بکشید، سرتان را بالا بگیرید، تغییر وضعیت بدهید، آب بخورید و یک چیز شیرین میل كنید تا با نیرویی تازه بتوانید كار خود را ادامه دهید.


آماده‌باش ننشینید
فراموش نكنید حتما هنگام كار با كامپیوتر به پشتی صندلی تكیه كنید تا از كمر و ستون فقرات شما حمایت كند. ضمنا فقط هنگامی كه با ماوس كار نمی‌كنید و تایپ انجام نمی‌دهید، ساعد شما باید روی دسته صندلی قرار گیرد.


تبلت بخرید
اگر در خانه می‌خواهید وب‌گردی کنید، چه اشکالی دارد تبلت به دست بگیرید و در اتاق آرام قدم بزنید؟


روی توپ بنشینید
در خانه می‌توانید هنگام كار با كامپیوتر، برای كاهش درد كمر، لحظاتی هم از توپ‌های بدنسازی و ایروبیک به جای صندلی استفاده کنید. اما تنها برای استفاده‌های کوتاه از این راه کمک بگیرید چراکه توپ بدنسازی شما از کمرتان حمایت نمی‌کند و به دلیل تکیه ندادن ممکن است گرفتار مشکل دیگری شوید.


تلفن بی‌سیم بخرید
احتمالا خرید یک تلفن بی‌سیم می‌تواند به شما در این مورد کمک کند. برای انجام بسیاری از كارهایی كه می‌توانید از طریق تلفن هم انجام دهید، از روی صندلی بلند شوید و كمی راه بروید یا پله‌ها را بالا و پایین كنید، این یك فرصت برای مقابله با كمردرد ناشی از زیاد نشستن است. با چند قدم راه رفتن، هم خستگی چشم‌تان درمی‌رود و هم ستون فقرات شما آرامش می‌یابد.


بالای میزتان قاب عکس بزنید
اگر از كسانی هستید كه به سختی عادت‌های غلط خود را ترك می‌كنند، بهتر است عكس‌هایی از وضعیت درست نشستن را تهیه كرده، از آنها پرینت بگیرید و آن را بالای میز كارتان نصب كنید. هر بار نگاه كردن به این عكس‌ها، درواقع تلنگری است كه طریقه درست نشستن را به شما یادآوری كند. این موضوع، كم‌كم ملكه ذهن شما شده و نشستن صحیح، عادت شما می‌شود.


اپلیکیشن‌‌بازشوید
اگر دل‌تان می‌خواهد تحرك داشته باشید ولی به‌خاطر فراموشکاری‌تان ساعت‌ها از پشت رایانه تکان نمی‌خورید، می‌توانید برنامه‌ای به گوشی یا كامپیوتر خود بدهید تا این موضوع را به شما در ساعات مختلف یادآوری کند.


چه میز و مانیتوری مناسب است؟
1. در هر حالتی، ارتفاع صفحه میز باید طوری باشد که دست از محل بازو روی میز قرار بگیرد یعنی ارتفاع آن، نه بالاتر باشد و نه پایین‌تر چون به‌عنوان مثال اگر میز پایین‌تر باشد مجبور می‌شوید قوز کنید یعنی ستون فقرات به سمت جلو می‌آید و سر را هم مجبور می‌شوید خم کنید.


2. مانیتور را باید طوری روی میز قرار دهید كه به اندازه یك دست با شما فاصله داشته باشد. زاویه دید باید عمود بر مانیتور باشد تا مجبور نشوید سر را خم کنید یا به بالا ببرید. چشم شما باید به موازات بالاترین قسمت مانیتور باشد.


3. گفته می‌شود که تا 15 درجه بالا و پایین بودن مانیتور هم مشکلی برای شما ایجاد نمی‌کند. اما اگر از عینك استفاده می‌كنید، مانیتور را كمی به سمت بالا بچرخانید طوری كه بخش پایینی آن به چشم شما نزدیك‌تر باشد.
4. مراقب باشید که در زمان استفاده از رایانه، سرتان كاملا مستقیم و گردن‌تان صاف بالای شانه باشد و گردن را زیاد به بالا یا پایین متمایل نكنید.


چه صفحه كلید و ماوسی مناسب است؟
1. مراقب باشید كه صفحه كلید حتما روی میز كارتان قرار بگیرد و از گذاشتن آن در ارتفاعی بالاتر یا پایین‌تر از سطح میز كار به طور جدی پرهیز كنید چون آسیب‌های فراوانی به ستون فقرات وارد می‌كند.


2. صفحه كلید باید به شما نزدیك باشد و برای كلیك كردن روی ماوس هم نباید شانه، بازو یا مچ شما بچرخد و كشیده شود. نحوه استقرار مچ دست‌ها روی صفحه كلید هم مهم است. بسیاری از كاربران، پایه‌های زیر صفحه كلید را باز می‌كنند تا به آن، زاویه بدهند كه این عمل، بدترین حالت برای مچ دست است. صفحه كلید باید كمترین زاویه را داشته باشد.


3. هنگام كار با ماوس، دست باید با آن در یك امتداد باشد. یعنی خم شدن مچ به سمت چپ یا راست یا بالا و پایین صحیح نیست. محل استقرار انگشتان روی ماوس نیز به این قرار است كه سه انگشت وسطی روی ماوس و انگشت‌های شست و كوچك در دو طرف آن قرار می‌گیرند.

 

5 حركت ورزشی ساده
1. بازوهای‌تان را به عقب كشیده و جیب پشت شلوارتان را لمس كنید. این، باعث كشیده شدن عضلات و احساس فشار در دنده‌ها می‌شود كه حركت كششی فوق‌العاده‌ای است.


2. شانه‌های‌تان را به سمت عقب هل داده و به سمت پایین دورانی بچرخانید. این هم یك حركت كششی مناسب برای مقابله با خستگی ستون فقرات و شانه‌هاست.


3. همان‌طور كه روی صندلی نشسته‌اید هر نیم ساعت یك‌بار دست‌ها را در هم قفل كرده و به سمت بالا بكشید طوری كه كف دست‌ها رو به بالا باشد.
4. اگر دائم در حال تایپ كردن و كار با ماوس هستید، ماساژ ماهیچه‌های كف دست‌تان را فراموش نكنید.
5. اگر همزمان با صحبت كردن، باید بنویسید، هرگز گوشی را بیش از 5 دقیقه بین شانه و گوش‌تان قرار ندهید و حتما از هدست استفاده كنید.
منبع : مجله سیب سبز

سیمرغادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : lpedia |

اخبار,اخبار اقتصادی ,بزرگترین بدهکار بانکی

 

اخبار اقتصادی - تشریح آخرین وضعیت پرونده «ح.ب.د»
بزرگترین بدهکار بانکی در بازداشت است

فرمانده نیروی انتظامی خبر دستگیری مجدد «ح.ب.د» بزرگترین بدهکار بانکی در سال ۸۶ را به واسطه یک پرونده مرتبط با محصولات نفتی در اصفهان تأیید کرد و گفت: این فرد از چندی قبل با قرار وثیقه بسیار سنگین در بازداشت است.

به گزارش فارس هر زمان صحبت از پول و بانک به میان می‌آید اولین جمله‌ای که در ذهن افراد نقش بسته می‌شود موضوع بدهکاران بانکی‌ است.

بدهکارانی که معوقه دار هم نامیده می‌شوند و به هر ترفند و حیله‌ای که به ذهنشان رسیده است اقدام به خارج کردن پول بیت‌المال به نفع خود می‌کنند و بقیه ماجرا...

اما در میان این ویژه خواران و معوقه داران بانکی هستند افرادی که نامشان بیشتر بر سر زبان‌ها امده که حکایت از وجود یک ویژگی بارز نظیر حجم معوقه، نوع برداشت و اتصال با برخی از شبکه‌ها و باندی بودن آن معوقه خواری دارد.

یکی از معوقه داران بانکی که بدهکار بزرگی است و برای خود اسم و رسمی دارد کسی نیست جز «ح.ب.د» یکی از بدهکاران و مفسدین اقتصادی.

ح.ب.د کیست؟
اولین بار نام «ح.ب.د»، در اوایل سال 1386 مطرح شد. در تاریخ 8 خرداد 1386، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در اطلاعیه‌ای از دستگیری قاچاقچی و مفسد اقتصادی دانه‌درشتی به نام « ح.ب.د» خبر داد و از او به عنوان «بدهکار 2 هزار میلیارد تومانی بانکی که یک روز پس از دستگیری با اخذ تعهد اخلاقی آزاد شد» نام برده بود.

در اطلاعیه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، موارد تکان‌دهنده ذیل ذکر شده بود:

«ح.ب.د پس از صدور حکم ضبط کالا و جریمه حدود 13 میلیارد ریال، تلاش وسیعی را آغاز کرده تا با جابجایی برچسب‌ها و کارتن‌های کالاها از ضبط کالاهای قاچاق خود جلوگیری نماید.»

«برابر اطلاع واصله نام گروه شرکت‌های ح.ب.د جزء لیست اعلامی رئیس دیوان محاسبات کشور است (که بانکها از دادن تسهیلات به او منع شده‌اند) که اخبار رسیده حاکی از فشار چند تن از قانون دانان قانون شکن به رئیس دیوان محاسبات جهت بازپس‌گیری نامه فوق می‌باشد.»

«نامبرده با ادعای احداث کارخانه تولید خودروی لوکس به اندازه بنز، بی‌.ام.و در گرمسار و نصب سوله و اشتغالزایی برای 1500 نفر اقدام به اخذ 60 میلیارد تومان وام می‌نماید و سپس مکان فوق را تبدیل به انبار اجناس قاچاق می‌نماید که در زمان دومین دستگیری وی به حکم بازپرس گرمسار و نیابت اعطایی به دادسرای تهران، علیرغم مقاومت 5/2 ساعته و جلوگیری از اجرای حکم، وی در ساعت 11 شب دستگیر و به پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل گردید. اما فردای آن روز علیرغم صراحت حکم بازپرس گرمسار مبنی بر تفهیم اتهام به نامبرده و صدور قرار بازداشت موقت برخلاف مقررات جاری آیین دادرسی با اخذ تعهد اخلاقی از متهم به قاچاق حدود 9 میلیارد ریال، وی را آزاد می‌نمایند.»

در ادامه گزارش ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به نامه رئیس دفتر هماهنگی و نظارت هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری به وزیر وقت اقتصاد و دارایی در خصوص نامبرده اشاره شده و آمده بود:  «ح.ب.د طبق مستندات موجود رقمی بالغ بر 20 هزار میلیارد ریال اعم از ریالی و ارزی به نظام بانکی کشور بدهکار است. عمده دریافتی‌های نامبرده بازگشایی بی ضابطه ال.‌سی از سوی بانک‌های عامل و بر اساس زد و بند با برخی از پرسنل بوده است. در این میان تخلف برخی از آنان محرز می‌باشد و طبق پرونده‌های تخلفاتی طی یک سال اخیر و در دوره مدیریت جدید وزارتخانه از سوی بانک اخراج شده‌اند.»

«تاکنون نامبرده یک میلیارد و یکصد و پانزده میلیون دلار تسهیلات ارزی از بانک‌ها دریافت کرده و 100 میلیون دلار نیز از صندوق ذخیره ارزی دریافت کرده که تعهدات پرداخت آن بانک‌های داخلی است و عمدتا بصورت یوزانس بوده است. تمامی بررسی‌ها نیز نشان می‌دهد که نامبرده به هیچ یک از تعهدات خود در قبال بانک‌ها عمل نکرده است. ایجاد سپرده به نام خود و اعضای خانواده و سوء استفاده از اعتبارات سپرده جهت کسب اعتبار شرکت زنجیره‌ای غیر فعال از دیگر شگردهای اخذ تسهیلات کلان توسط نامبرده بوده است.»

«از سوی دیگر تمام فعالیت‌های نامبرده در زمینه قاچاق کالا، پولشویی و ایجاد دفاتر بازرگانی در کشور امارات بوده که متاسفانه با نفوذ در گمرکات خرمشهر، سلفچگان، چابهار، سیرجان و جنوب تهران و زد و بند با برخی مسئولین گمرکی، مرتکب تخلفات گسترده در زمینه واردات کالا شده است. هم اکنون چند محموله بزرگ از کالاهای قاچاق شده توسط نامبرده و عوامل مربوطه توسط وزارت اطلاعات کشف و ضبط شده است و نامبرده تحت تعقیب قضایی است.»

یادآور می‌شود، ح.ب.د دارای پرونده‌های قضایی مفتوح در زمینه قاچاق کالا و پولشویی با ارزش میلیاردها تومان و پرونده‌های معوقات بازپرداخت وام‌های بانکی و قاچاق شمش طلا از سال 83 به بعد است.

بخش اندکی از سوابق اتهامی ح.ب.د
سوابق «ح.ب.د» نشان می دهد که پرونده های دیگری از او درباره قاچاق گشوده شده اما با وجود گذشت زمان هنوز رسیدگی به آنها قطعی نشده است. سه پرونده او که به طور رسمی در مراجع قضایی به ثبت رسیده اما بررسی آن سال هاست مسکوت مانده در سال 86 از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا این گونه منتشر شده است:

1-   پرونده معوقات بازپرداخت وام های بانکی در مجتمع ویژه اقتصادی.

2-   پرونده اتهامی قاچاق 25 قطعه شمش طلا مربوط به سال 1384 مطروحه در محاکم انقلاب اسلامی تهران.

3-   پرونده اتهامی قاچاق 91 کیلوگرم طلا مربوط به سال 1384 منطقه ویژه سلفچگان مطروحه در دادسرای عمومی و انقلاب قم به ارزش تقریبی 4 میلیارد ریال.

«ح.ب.د» همچنین متهم است که با ادعای احداث کارخانه تولید خودروی لوکس همانند بنز و بی ام وی در گرمسار و اشتغال زایی برای 1500 نفر اقدام به ساخت سوله کرده و از این طریق وام های کلان بانکی دریافت داشته است در حالی که این سوله ها پس از دریافت وام تبدیل به انبار کالاهای قاچاق شده است. در پرونده ای که به عنوان بزرگ ترین پرونده قاچاق کشور نامگذاری شد او به قاچاق 9 میلیارد دلار کالا متهم شد. دستگیری در این پرونده با حکم بازپرس گرمسار نیابت اعطایی به دادسرای تهران، انجام و به پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شد که با وجود صراحت حکم بازپرس گرمسار مبنی بر تفهیم اتهام نامبرده و صدور قرار بازداشت موقت با اخذ تعهد اخلاقی آزاد شد.

بازداشت یکی از بزرگ‌ترین بدهکاران بانکی کشور
سرانجام و پس از گذشت 5 سال از محکومیت مالی ح.ب.د اخبار جدیدی از این بدهکار بانکی منتشر شد.

در تاریخ 16 اسفند سال 91 یک منبع آگاه در گفت‌وگو با فارس از بازداشت یکی از بزرگ‌ترین بدهکاران بانکی کشور خبر داد.

این منبع آگاه با اعلام این خبر افزود: فرد دستگیر شده کسی نیست جز «ح.ب د» که پیش از این بک بار به دلیل داشتن پرونده بانکی در سال 86 محکوم شده و دوران محکومیت خود را طی کرده است.

این منبع‌ آگاه تصریح کرد: متهم این بار به دلیل اتهام در زمینه ضمانت های بانکی بازداشت شده و پرونده وی در مراحل مقدماتی رسیدگی قرار دارد.

چرا دوباره نام ح.ب.د بر سر زبان‌ها افتاد؟
بدهکار بزرگ بانکی که نامش در رده های بالای جدول 575 نفری ابربدهکاران بانکی قرار گرفته اما به غیر از عناوین قاچاقچی بزرگ و بدهکار بزرک بانکی، پرونده های دیگری نیز دارد.

یکی از پیگیرترین شاکیان «ح.ب.د» یک شرکت نفتی است که تولید کننده بزرگ قیر محسوب می شود که 330 میلیارد تومان از او طلب دارد، او با ایجاد روابط بدون ضابطه با مدیران وقت این شرکت که زیرمجموعه صندوق بازنشستگی نفت است، قیر خریداری کرده و وثایق غیر موثر ارائه داده است. با گذشت سه سال از سررسید این پرداخت ها همچنان این مطالبات در کنار مطالبات معوق بانکی وصول نشده است تا مدیران جدید این شرکت در دولت یازدهم همچنان پیگیری این پرونده را در دستور کار خود داشته باشند.

معاملات «ح.ب.د» با این شرکت نفتی تحت پوشش شرکت های صوری انجام می گرفته است. این شخص چندین شرکت را به ثبت رسانده و بدون آنکه نامی از خود در این شرکت ها به جا بگذارد، اقدام به خرید قیر و صادرات آن کرده است. پس از آنکه بدهکاران این شرکت در سیستم قضایی مورد بازجویی قرار گرفتند، مشخص شد که همین شخص گرداننده اصلی این شرکت هاست به طوری که از مجموع طلب 417 میلیارد تومانی این شرکت نفتی، 330 میلیارد تومان متعلق به «ح.ب.د» است و خود نیز به آن معترف است. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت نیز در چند نوبت به سوء استفاده 400 میلیارد تومانی از یک شرکت نفتی توسط افرادی که با مدیران قبلی ارتباط ویژه داشته اند، اشاره کرده است. که نشان می دهد منظور او همین شرکت زیر مجموعه صندوق بازنشستگی نفت است.

این فرد با ایجاد رابطه با مدیران قبلی شرکت مورد نظر موفق شده با ضمانت های جعلی و غیر معتبر قیر خریداری کند و مبالغ آن را پرداخت نکند با وجود این که اصل بدهی او به شرکت 240 میلیارد تومان بپردازد اما با وثیقه 50 میلیارد تومانی آزاد شده است. به گفته منابع مطلع، این فرد بارها برای مذاکره مراجعه و حتی بدهی را قسط بندی کرده اما با حمایت هایی که از او شده، آن را پرداخت نکرده است، نکته دیگر این است که زمانی قیرها را خریداری و صادر کرده که دلار یک هزار تومان قیمت داشته و در طول این مدت با این پول توانسته ارزش افزوده فراوانی را به دست بیاورد اما در حال حاضر تنها همان ارزش ریالی بدهی به اضافه جرایم تأخیر مندرج در قرارداد، 330 میلیارد تومان است که همچنان بازپرداخت نشده است.

نیابت قضایی دادسرای اصفهان برای دستگیری ح.ب.د
اما پس از کش و قوس‌های فراوان بار دیگر در مرداد ماه امسال نام ح.ب.د بر سر زبان‌ها افتاد.

براساس اطلاعات به دست امده مشخص شد دادسرای اصفهان برای دستگیری این فرد نیابت قضایی به دادسرای تهران داده است اما این نیابت به اجرا در نیامده و با دستور یکی از قضات دادسرای انتظامی قضات منتفی شده است.

این موضوع رو با سخنگوی قوه قضاییه در میان گذاشتیم که حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه شصت و هفتمین نشست خبری قوه قضاییه در پاسخ به پرسش خبرنگار فارس در مورد پرونده ح-ب-د و حضور این فرد در پرونده نفت جی گفت: اگر این فردی را که شما می‌گویید متوجه شده باشم، این فرد پرونده‌ای داشته که حکمش صادر، قطعی و اجرا شده است؛ پرونده مفتوح در تهران است و در حال رسیدگی است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در مورد دادگاه اصفهان و نیابتی که برای احضار این فرد در تهران صادر شده گفت: حکم احضار صادر شده و در صورت عدم مراجعه فرد جلب وی انجام می‌شود.

وی گفت: قبل از حکم نیابتی که اصفهان به تهران فرستاده پرونده‌ای نیز از این فرد در دادسرای انتظامی قضات بوده که این پرونده‌ای وقفه‌ای در اقدام نیابت به وجود نیاورده است.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: برای این فرد احضاریه فرستادند و اقدام می‌شود و اگر این فرد حاضر نشود و دلیل موجهی نداشته باشد، جلب می‌شود.

اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار فارس در مورد اتهام این فرد گفت: اجمالاً مسئله مالی است.

ح.ب.د با قرار وثیقه سنگین در بازداشت به سر می برد
پس از اطلاعات ضد و نقیضی که درباره اجرای حکم نیابت در تهران وجود داشت به سراغ سردار اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی کشور رفتیم تا از وی درباره دستگیری این فرد کسب اطلاع کنیم.

احمدی مقدم در گفت‌وگوی اختصاصی با فارس با اعلام خبر دستگیری ح.ب.د در اوایل مهر ماه امسال گفت: این فرد توسط مأموران پلیس آگاهی تهران بزرگ دستگیر شد.

وی افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد این فرد با قرار وثیقه بسیار سنگین در بازداشت به سر می‌برد.

پرونده ح.ب.د در دادسرای مفاسد اقتصادی در جریان است
اما پس از این اظهار نظر فرمانده نیروی انتظامی کشور بررسی‌ها نشان داد پرونده این فرد در دادسرای رسیدگی به جرائم مفاسد اقتصادی در حال بررسی است.

اخبار اقتصادی - فارس

 ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : lpedia |

قدرت گرفته از : پانا بلاگ


.: :.